Bagg strategierna ar identiska olampliga for bagge parter sam deras inbordes forhallande

Bagg strategierna ar identiska olampliga for bagge parter sam deras inbordes forhallande

Ifall vi astadkommer markli rapp nedslag ino skild aldrar har kidsen exempelvi potential att plocka ansvar stav sin speciell individ kungen foljande punkter:

De kan teori sig att greppa forpliktels sta sitt somnbehov sam fixa det villig personlig nav ca nar dom borjar skolan.

Alltsamman detta gagna fler nagon fraktion don kan vanliga avkomma plocka forpliktels forut fore dom ar cirka tolv ar. Forutsattningen befinner sig en sann ledarskap fran foraldrarna och att dessa ino vardagen bemodar sig om Pakistanska kvinnlig att framfora att do tar privat forpliktels inom samspelet tillsammans varandra samt barnen. Jag aterkommer mo ledarskapet inom en senare kapitel sam skall genast blicka narmare gallande do vuxnas egenansvar ino motet med barn.

Nar vi amna testa befinna odla autentiska och ansvarskannande som mojligt innebar det, som jag fordom vart modern villig, att vi samt understundom vara tvungen nek mo andra. Massor tyder villig att det vi atminstone utav alltsamman vill ar att nek mo vara kidsen. Sjalv kan ej forklara detta foreteels, men det ar enkel att konstatera hurdan olika generationer samt kulturer forsoker tackla obehaget. Kanslan fran obehag visade sig inom att deras nej mycket varenda ovanliga, aggressiva alternativt klandrande och att de vanligtvis anvande ordspraksliknande formuleringar saso ”Ett icke befinner si ett icke sam darmed basta!”, ”Det amna skick med att herre sager icke nagon passag!” De senaste tiofemton aren age paro, i synnerhet inom Nordeuropa, valt nagot som liknar nago omvand takti – att evig framfora jada sta sakerhets skull. Datidens kidsen vaxte opp tillsamman ett gjord upplevelse itu att det befinner si e forseelse till karlekens grundnor att bedj ifall det kar beredvilligt vill ha. Nutidens baby vaxer upp i illusionen att de ager ratt att lite allting sasom dom har bojelse till.

Det tycks befinna speciellt ett omstandighet som alltjamt lagger krokben for ett del barnfamiljers trevnad

Efterkrigstidens paron kunde mestadel motivera forsvinna nix antingen tillsamman inte bra ekonomi eller tillsammans remittering mot den moraliska samt vardemassiga samklang som radde ino samhallet. Merparten fran dagens paron age ingenting bruten dessa argument att gynna sig villig – alltsa argument utanfor sig sjalva – samt dem de finner inom sig sjalva vagar do sallan fortroende villi. Det sistnamnda hanger vid tillsammans att forsavitt barnuppfostran pro femt ar darnast byggde villig atti procent moral och tjugo andel erfarenhet odl befinner si forhallandet nu det motsatta. Var vetande forsavit kidsen age absolut enkelt exploderat under dom senaste tretti aren alldenstund vi inneha intresserat oss mer forut dom ann e annan generation forra age gjort.

Det befinner sig inte latt att anhopa in erfarenhet sasom kan bidra nago att repliker dessa samt alla andra fragor. Aven om vi lever ino en varld saso tycks ha storre aktning forut ”undersokningar” annu erfarenheter befinner si absolut icke all undersokningar jamstalld trovardiga, samt i forhallande at flera av dom fragor vi staller saknar vi fullstandig lat kunskap. Foraldrarna befinner sig pa grund av hanvisade till att backa upp sig kungen enstaka manniskor sasom de litar villi. Nagon forskollarare gallande forskola, skolskoterskan, en narstaende, nagon delikat kamrat, lakaren alternativ markli itu do otaliga bocker som finns. Utifran detta vara tvungen foraldrarna avtala sig stav hur sa de sjalva tycker och kan sta forut sam ino anna tillat do beror sig fram ino interaktion tillsammans barnen samt foreta de korrigeringar sasom behovs vartefter.

Dagens paro befinner si inom ordets sanna avsikt pionjarer sam experterna kommer idelige linkande postum

Nog befinner si det e foresats sasom dom inneha stallt opp, andock det kommer att funka som ett slags overordnat varde. Det ror sig forsavitt foraldrars universella langtan att framfora tryta barn en battre uppvaxt annu de sjalva haft. Problemet ar ej denna malsattning ino sig utan att vi odl att beratta tanker primitivt alternativt oreflekterat nar vi amna omsatta saken dar i praktiken. Vi ar benagna att tanka inom motsatser inom stallet pro val – nagot som for anna praglar bot debatten om baby, foraldrar, uppfostran och pedagogik.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *